September 9, 2016

Netwerk optimalisatie

Het netwerk is een van de meest belangrijke onderdelen van je IT-omgeving. Het is niet alleen de koppeling tussen de diverse systemen, maar ook het communicatie-kanaal richting de eindgebruiker.  Het spreekt voor zich dat dit dan ook perfect moet functioneren. Vreemd genoeg wordt bij het troubleshooten juist deze laag vergeten. De focus ligt met name op de applicatielaag.

Analyse TCP netwerken

Toch komt het regelmatig voor dat op TCP-niveau het netwerk niet optimaal reageert. Systemen implementeren de gedefinieerde standaarden op hun eigen manier. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in bijvoorbeeld de manier waarop communicatie-fouten worden afgehandeld.

netwerk-problemen-in-wireshark

Vaak blijven deze problemen onopgemerkt. Alleen de effecten zijn in meer of mindere mate zichtbaar. De applicatie reageert minder snel dan verwacht, de reactiesnelheid (latency) neemt toe of er treden andere onverwachte bij-effecten op. Door een analyse op TCP-niveau te maken wordt de communicatie tussen de client en de server zichtbaar gemaakt.

Neem contact op voor meer informatie!
Neem contact op voor meer informatie!